Tagged: abap iki tarih arası

Abap iki tarih arası fark 0

Abap iki tarih arası fark

REPORT  Z_IKI_TARIF_ARASI_FARK. DATA: EDAYS   LIKE VTBBEWE–ATAGE, EMONTHS LIKE VTBBEWE–ATAGE, EYEARS  LIKE VTBBEWE–ATAGE. PARAMETERS: FROMDATE LIKE VTBBEWE–DBERVON, TODATE   LIKE VTBBEWE–DBERBIS . call function ‘FIMA_DAYS_AND_MONTHS_AND_YEARS’ exporting i_date_from          = FROMDATE i_date_to            = TODATE *   I_FLG_SEPARATE       = ‘ ‘ IMPORTING E_DAYS               = EDAYS E_MONTHS             = EMONTHS E_YEARS              = EYEARS. WRITE:/ ‘Difference in Days   ‘, EDAYS. WRITE:/ ‘Difference in Months ‘, EMONTHS. WRITE:/ ‘Difference in Years  ‘, EYEARS.

Abap iki tarih arası toplam gün sayısı ( hafta sonu hariç) 0

Abap iki tarih arası toplam gün sayısı ( hafta sonu hariç)

Merhaba Aşağıdaki kod bloğu ile abap üzerinde iki tarih arasındaki günlerin toplamını alabilirsiniz. Hafta sonları hariç. *&———————————————————————* *& Report  Z_IKI_TARIH_FARKI *& *&———————————————————————* *& *& *&———————————————————————* REPORT  Z_IKI_TARIH_FARKI. data: begin of itab occurs 0, datum type sy-datum, end of itab. data: weekday like dtresr-weekday. data: number_lines type i. parameters: p_sdatum type sy-datum, p_edatum type sy-datum. itab-datum = p_sdatum. append itab. do....