Abap ile Sms Gönderme

Merhaba , bir önceki yazıda paylaştığım http get requesti kullanarak  , aşağıdaki fonksiyon ile sms gönderimi yapılabilir.

import parametreleri : mesaj , telefon.

 

DATAlv_char30 TYPE string.
lv_char30 mesaj.
DATAencoded TYPE string,unencoded TYPE string.

TRANSLATE lv_char30 TO UPPER CASE.

REPLACE ALL OCCURRENCES OF ‘Ş’ IN lv_char30 WITH ‘S’ .
REPLACE ALL OCCURRENCES OF ‘Ö’ IN lv_char30 WITH ‘O’ .
REPLACE ALL OCCURRENCES OF ‘İ’ IN lv_char30 WITH ‘I’ .
REPLACE ALL OCCURRENCES OF ‘Ü’ IN lv_char30 WITH ‘U’ .
REPLACE ALL OCCURRENCES OF ‘Ğ’ IN lv_char30 WITH ‘G’ .
REPLACE all OCCURRENCES OF ‘Ç’ in lv_char30 with ‘C’.
*    REPLACE ‘Ş’ WITH ‘S’ INTO  lv_char30.

“boşluklara +  işareti koymak için
DATAlv_string TYPE string.
lv_string lv_char30.
TRANSLATE lv_string USING ‘ +’.
lv_char30 lv_string.
“boşluklara + işareti koymak için son.

encoded ‘Ans&j21Ksjj3==’
CLEAR unencoded.
unencoded cl_http_utility=>if_http_utility~decode_base64encoded =
encoded ).

DATA uri(500TYPE c.
CONCATENATE
‘http://wwwxxx.com/send.asp?’
‘user=calikdenim’
‘&password=’ unencoded
‘&gsm=’telefon
‘&text=’lv_char30

INTO uri.

EXPORT uri TO MEMORY ID ‘_URL_’.
SUBMIT  zxxx AND RETURN.

 

Bu yazı toplam 1 defa okundu.

Abap , http get request

Merhaba aşağıdaki kodlar ile ,  http get tipi requestlerde bulunabilirsiniz.

 

REPORT zxxx LINE-SIZE 132.

data uri(500type c,
uri2(132type c,
dest like rfcdesrfcdest,
btocrlf type VALUE ‘Y’.
selection-screen skip 1.
data user(30type ,
pwd(30type c.

typesbegin of text,
line(120),
end of text.

dataxuri(250type c,
status(3type c,
statustext(128type c,
rlength type i,
key type value 1303621,
slen type i,
t1 type i,
t2 type i,
ti type i.

dataresponse type table of text with header line,
response_headers type table of text with header line.

set blank lines on.
concatenate uri uri2 into uri.
set parameter id ‘HTTP01’ field dest.
xuri uri(250).
set parameter id ‘HTTP02’ field xuri.

slen strlenuser ).

call function ‘HTTP_SCRAMBLE’
exporting
source            user
sourcelen         slen
key               key
importing
destination       user.

slen strlenpwd ).

call function ‘HTTP_SCRAMBLE’
exporting
source            pwd
sourcelen         slen
key               key
importing
destination       pwd.

get run time field t1.

call function ‘HTTP_GET’
exporting
absolute_uri                uri
rfc_destination             dest
user                        user
password                    pwd
blankstocrlf                btocrlf
importing
status_code                 status
status_text                 statustext
response_entity_body_length rlength
tables
response_entity_body        response
response_headers            response_headers.

*get run time field t2.
*ti = ( t2 – t1 ) / 1000.

*write: status, at 5 statustext, at 70 ti,’ms’.
*skip 2.

*loop at response_headers.
*  write response_headers-line.
*endloop.
*skip 2.

*write: text-002, rlength.
*skip 2.

*loop at response.
*  write response-line.
*endloop.

call function ‘RFC_CONNECTION_CLOSE’
exporting
destination dest
exceptions
others      0.

* set default values for selection screen

initialization.
get parameter id ‘HTTP01’ field dest.
if sysubrc ne 0dest ‘SAPHTTP’endif.
get parameter id ‘HTTP02’ field uri.

IMPORT uri FROM MEMORY ID ‘_URL_’.

IF uri GT .
FREE MEMORY ID  ‘_URL_’.
ENDIF.

at selection-screen output.

loop at screen.
if screenname ‘PWD’.
screeninvisible ‘1’.
modify screen.
endif.
endloop.

Bu yazı toplam 2 defa okundu.

Arduino , WebClient Get Metodu ile sıcaklı verisini aktarmak

Merhaba hem kendime not hemde sizlere kaynak , buyrun 🙂

 

#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <OneWire.h>

byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
char server[] = “www.tekinpekcan.com”;
IPAddress ip(192,168,1,2);

EthernetClient client;

// Sıcaklık sensörünü bağladığımız dijital pini 2 olarak belirliyoruz.
int DS18S20_Pin = 2;

// Sıcaklık Sensörü Giriş-Çıkışı
OneWire ds(DS18S20_Pin); // 2. Dijital pinde.

void setup() {
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {
;
} More >

Bu yazı toplam 3 defa okundu.

Arduino ,Web Client Get Metod ile veri aktarma

Merhaba aşağıdaki kod yapısı ile , get metodu ile veri aktarımı yapabilirsiniz.

 

#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>

byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
char server[] = “www.tekinpekcan.com”;
IPAddress ip(192,168,1,2);

EthernetClient client;

void setup() {
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {
;
} More >

Bu yazı toplam 3 defa okundu.

ardiuno-setup_detail

Arduino uno , DS18B20 ile sıcaklık ölçümü

Merhaba DS18B20 sensörü ile arduino unoda sıcaklık ölçümü , bağlantı şeması aşağıdaki resimdeki gibidir.

onewire kütüphanesini indirip arduinoya upload ettikten sonra sonuçları gözlemleyebilirsiniz.

Kütüphaneyi eklemek için ; taslak > library ekle > zip kitaplığı ekle.

 

  • Kırmızı Kablo  – VCC
  • Siyah Kablo  – GND
  • Beyaz Kablo  – DATA

ardiuno-setup_detail

Bu yazı toplam 4 defa okundu.

nesnenin-olusturulmasi

ABAP , Artan sayı (auto increment)

Abap ta , mssql veya mysql de olduğu gibi auto increment işlemini SNRO t codu üzerinden yapıyoruz , öncelikle bir nesne oluşturup bu nesneye aralık belirtip , program üzerinden kod ile çağırma yapıp son id değerini bir değişkene atayarak kullanabiliyoruz.

Adım 1 : SNRO t codu üzerinden nesnenin oluşturulması.

 

nesnenin-olusturulmasi

Adım 2 : Numara uzunluğu tanımlanması ve açıklama

 

NUMC10 – numara uzunluğunun 10 karakter olması içindir.

nnumara-uzunlugu

Adım 3 : Başlangıç ve Bitiş aralığı Tanımlanması

More >

Bu yazı toplam 10 defa okundu.

Abap , ağdaki dosyalara erişim

Merhaba aşağıdaki kodlar ile ağdaki dosyalara erişim sağlayabilirsiniz.

PARAMETERS:p_dir(50) TYPE c.
DATA : file_table LIKE TABLE OF sdokpath WITH HEADER LINE .
DATA : dir_table LIKE TABLE OF sdokpath WITH HEADER LINE .
DATA : file_count TYPE i ,
dircount TYPE i .
CALL FUNCTION ‘TMP_GUI_DIRECTORY_LIST_FILES’
EXPORTING
directory = p_dir
filter = ‘*.CSV’
IMPORTING
file_count = file_count
dir_count = dircount
TABLES
file_table = file_table
dir_table = dir_table
EXCEPTIONS
cntl_error = 1
OTHERS = 2.
WRITE:/ ‘toplam dosya sayısı : ‘, file_count .
LOOP AT file_table .
* IF sy-tabix eq son_iki.
* write:/ file_table-pathname.
* ENDIF.
IF sy-tabix EQ file_count – 1.
WRITE:/ ‘Sondan İkinci Dosya ‘ , file_table-pathname.
ENDIF.
ENDLOOP.

Bu yazı toplam 11 defa okundu.