Tekin PEKCAN Blog

0

SignalR ile C# Windows Forms Client Uygulaması

Merhaba, SignalR, Microsoft ASP.NET için, sunucu kodunun istemci tarafı web uygulamalarına eşzamansız bildirimler göndermesine izin veren ücretsiz ve açık kaynaklı bir yazılım kütüphanesidir. Kitaplık, sunucu tarafı ve istemci tarafı JavaScript bileşenleri içerir. Peki SignalR...

0

EF Core ile Audit Trail

Merhaba, Veriler  oldukça önemlidir ve verinin güvenliğide dikkatlice ele alınması gereken bir konudur. Sürekli olarak crud işlemleri yapılan bir projede insert, update, delete gibi operasyonlar yapılırken bunların ne zaman kimler tarafından yapıldığıda önem arz-etmekte....

0

Azure Data Studio

Azure Data Studio, Windows, MacOS ve Linux’ta şirket içi yada cloud ortamlarına erişmekte kullanılacak yeni masaüstü ortamıdır. Eski adı SQL Operation Studio olarak geçmektedir. AzureData Studio IntelliSense , code snippets ve source control integration gibi özelliklere sahiptir....

0

Dbcontext ‘e migrations eklemek

Merhaba , Codefirst yapınızda migration eklemek için powershell ve console üzerinden iki yöntem ile add migration yapısını uygulayabilirsiniz, aşağıdaki örnekler üzerinden eğer projeleriniz klasörler veya ayrı project dosyaları içerisindeyse kalsör yolu belirterek ekleme yapabilirsiniz....

0

SAP için .Net C# SOAP Web Service Client Örneği

Features are: Using SOAP 1.1 Basic authentication over HTTP Specifying endpoint Vs üzerinde “Add Service Reference”   Servis url  adresini  ekliyoruz.   servis’i  namespace’e ekliyoruz. using ConsoleApplication4.ServiceReference2;   And the example code block: static...

0

Abap , Submit ile Selection Screen tablo şeklinde data aktarma

Merhaba , abap x program üzerinden y programının selection – screen ekranında bulunan sorgu parametresine tablo şeklinde veri aktarma ve çalıştırılmasına ait kodları göreceksiniz.   data: seltab     type table of rsparams,         seltab_wa  like line of seltab.   clear seltab_wa .   move:  ‘S_MATNR’    to seltab_wa-selname,          ‘S’          to seltab_wa-kind,  ” SELECT-OPTION          ‘I’          to seltab_wa-sign,          ‘EQ’         to seltab_wa-option,          p_matnr      to seltab_wa-low,          space        to seltab_wa-high.   append seltab_wa    to seltab....

0

.Net Core Db Context bağlantısı

Merhaba aşağıdaki komut’u cmd üzerinden ilgili proje file üzerinden ekleme yaptığınızda db context ‘de güncelleme yapacaktır. dotnet ef dbcontext scaffold “server=XxxX;user id=G30266_emr;password=???;database=CMESDEV” Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer -o Models/Entity -f //**/ Startup Cs ye eklenti için. services.AddDbContext<CmesContext>(opt=>opt.UseSqlServer(Configuration.GetConnectionString(“CmesDatabase”))); //**/...

0

Abap Web Service , C# return list data

Merhaba, Aşağıdaki örnekte list tipinde veri dönen c# servis metodunun abap tarafında kullanımını görebilirsiniz.   Servis Metodu aşağıdaki gibidir. Abap kodu ise şu şekilde.   DATA proxy_test TYPE REF TO ztp_genel_wsco_web_service_soa. DATA: exc TYPE REF TO cx_root. DATA: msg TYPE string. DATA : gv_group_id TYPE int4 VALUE 15, gv_datum TYPE sy–datum, gv_start_d TYPE string, gv_end_d TYPE string, it LIKE STANDARD TABLE OF ztp_work_order WITH HEADER LINE. gv_datum = ( sy–datum – 2 ). CONCATENATE...

0

Abap WebService , C# List type parameter method

Merhaba , C# webservice parametre olarak list tipi alması ve abap tarafında kullanımına dair örnek aşağıdaki gibidir.   Örnekteki servis metodu ; List tipi için class tanımı Metod   Web Service bağlantısından (tcod: se80 ...