Welcome to Tekin Pekcan

Bilgiyi paylaş...

Angular Module Çekme

Merhaba aşağıdaki komut satırı üzerinde çalıştırdığımızda , assigment modüllerini oluşturuyor   xxx/cmes/module içerisinde ng g c assigment-main   Açılımı angular generate component assiggment-main. 0 Beğen Bu yazı toplam 0 defa okundu.

Sıfırdan .net core web api oluşturma

dotnet new webapi -o projeadi   swagger install için   proje klasörüne girdikten sonra; dotnet restore dotnet build 0 Beğen Bu yazı toplam 2 defa okundu.

.Net Core Db Context bağlantısı

Merhaba aşağıdaki komut’u cmd üzerinden ilgili proje file üzerinden ekleme yaptığınızda db context ‘de güncelleme yapacaktır.   dotnet ef dbcontext scaffold “server=XxxX;user id=G30266_emr;password=???;database=CMESDEV” Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer -o Models/Entity -f //**/ Startup Cs ye eklenti için. services.AddDbContext<CmesContext>(opt=>opt.UseSqlServer(Configuration.GetConnectionString(“CmesDatabase”))); //**/ appsettings.json file { “Logging”: { “LogLevel”: { “Default”: “Warning” } }, “AllowedHosts”: “*”, “ConnectionStrings”: { “CmesDatabase”: “server=XXxxXX;user id=G30266_emr;password=Emartek@2B!n18*;database=CMESDEV” } }… read more »

Abap Web Service , C# return list data

Merhaba, Aşağıdaki örnekte list tipinde veri dönen c# servis metodunun abap tarafında kullanımını görebilirsiniz.   Servis Metodu aşağıdaki gibidir. Abap kodu ise şu şekilde.   DATA proxy_test TYPE REF TO ztp_genel_wsco_web_service_soa. DATA: exc TYPE REF TO cx_root. DATA: msg TYPE string. DATA : gv_group_id TYPE int4 VALUE 15, gv_datum TYPE sy–datum, gv_start_d TYPE string, gv_end_d TYPE string, it LIKE STANDARD TABLE OF ztp_work_order WITH HEADER LINE. gv_datum = ( sy–datum – 2 ). CONCATENATE gv_datum+0(4) ‘.’ gv_datum+4(2) ‘.’ gv_datum+6(2) INTO gv_start_d. CONCATENATE sy–datum+0(4) ‘.’ sy–datum+4(2) ‘.’ sy–datum+6(2) INTO gv_end_d. DATA : gv_zaman(30) TYPE c.” VALUE ‘2018-11-08T18:36:25.89’. MODIFY ztp_work_order FROM it. TRY. “””””””””””””””””””” CREATE OBJECT proxy_test EXPORTING logical_port_name = ‘DEFAULT’. “””””””””””””””” IF proxy_test IS NOT BOUND. CREATE OBJECT proxy_test TYPE ztp_genel_wsco_web_service_soa. ENDIF. DATA : order_w TYPE… read more »

Abap WebService , C# List type parameter method

Merhaba , C# webservice parametre olarak list tipi alması ve abap tarafında kullanımına dair örnek aşağıdaki gibidir.   Örnekteki servis metodu ; List tipi için class tanımı Metod   Web Service bağlantısından (tcod: se80  , Enterp. Services –> Service Consumer) sonra program kodları şu şekilde.     REPORT  ztp_servis_list_parametre_gon. DATA : BEGIN OF works_items OCCURS 0, date_time TYPE string, orderid TYPE i, END OF works_items. DATA proxy_test TYPE REF TO ztp_genel_wsco_web_service_soa. DATA: exc TYPE REF TO cx_root. DATA: msg TYPE string…. read more »

Asmx Webservisi ile JSON

Merhaba aşağıdaki videoda başlıkta belirtildiği gibi tutorial bulunmaktadır.     0 Beğen Bu yazı toplam 10 defa okundu.

Arduino Ventil Kontrolü

Merhaba , aşağıdaki akış diyagramı üzerindeki arduino kod blogunu inceleyebilirsiniz.     kod_yedek_yukleme_rampası_ventilli 0 Beğen Bu yazı toplam 6 defa okundu.

Itab Boş – Dolu kontrolü

Merhaba abap internal table boş – dolu kontrolünü aşağıdaki yöntemleri kullanarak sonuca varabilirsiniz .   Using IS INITIAL … with IF   DATA: itab TYPE STANDARD TABLE OF t100.   IF itab IS INITIAL. ” itab boş ENDIF. … or with CHECK   CHECK itab IS INITIAL. ” itab is boş Using LINES   IF… read more »

Sidebar