Tekin PEKCAN Blog

Arduino Ventil Kontrolü 0

Arduino Ventil Kontrolü

Merhaba , aşağıdaki akış diyagramı üzerindeki arduino kod blogunu inceleyebilirsiniz.     kod_yedek_yukleme_rampası_ventilli

Itab Boş – Dolu kontrolü 0

Itab Boş – Dolu kontrolü

Merhaba abap internal table boş – dolu kontrolünü aşağıdaki yöntemleri kullanarak sonuca varabilirsiniz .   Using IS INITIAL … with IF   DATA: itab TYPE STANDARD TABLE OF t100.   IF itab IS INITIAL....

Arduino İçin Web IDE’ler 0

Arduino İçin Web IDE’ler

Bulut teknolojisi (cloud computing) her geçen gün bizleri içerisine almaya devam ediyor. Bulut teknolojisini biraz açıklamak gerekirse. Bulut Teknolojisi (Cloud computing) : herhangi bir kuruluma gerek olmadan, bağımsız platformlarda  web tabanlı uygulamalar ile kullanıcılara...

Abap Selection Screen ekranında statüs bar buton ekleme 0

Abap Selection Screen ekranında statüs bar buton ekleme

  SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK parametreler WITH FRAME TITLE text–001. SELECT-OPTIONS:   sdmid FOR zcd_dnsmn_kmlk–dmid,   svorna  FOR zcd_dnsmn_kmlk–vorna,   snachn  FOR zcd_dnsmn_kmlk–nachn,   sulke FOR zcd_dnsmn_kmlk–ulke,   sfirma FOR  zcd_dnsmn_kmlk–firma,   syaratan FOR zcd_dnsmn_kmlk–yaratan,   serdat FOR zcd_dnsmn_kmlk–erdat. SELECTION-SCREEN END OF BLOCK parametreler. SELECTION-SCREEN FUNCTION KEY 1.   START-OF-SELECTION. INITIALIZATION. CONCATENATE icon_create ‘Yeni’ INTO sscrfields–functxt_01. AT SELECTION-SCREEN. IF sscrfields–ucomm EQ ‘FC01’. SET SCREEN 0. CLEAR ztablo. CALL SCREEN 0100. ENDIF.

Abap , Excelden kayıt okuma işlemi 0

Abap , Excelden kayıt okuma işlemi

TYPE-POOLS slis. DATA : BEGIN OF itab OCCURS 0, tarih TYPE string, adsoyad TYPE string, bolum TYPE string, sayi TYPE i. DATA : END OF itab. * Excel kayıtlarını programda tutacak internal tablonun tanımlanması DATA gt_excel_kayitlari TYPE TABLE OF alsmex_tabline. DATA gv_repid TYPE sy–repid. DATA gt_fieldcat TYPE slis_t_fieldcat_alv. FIELD-SYMBOLS <fs_excel_kayit> LIKE LINE OF gt_excel_kayitlari. * selection screen üzerinde son kullanıcının dosya adını *girecegi alanin tanimlanmasi. PARAMETERS pa_dosya TYPE c LENGTH 128 DEFAULT ‘C:\Users\TEKIN.PEKCAN\Desktop\D\TEST.XLSX’. *kullanici imleci ekranda pa_dosya alanına getirip F4 tuşuna * basınca atılacak olayın programlanması AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR pa_dosya. * F4_FILENAME fınksiyon modülü çağrılarak dosya seçme * diyalog ekranının gösterilmesi. CALL FUNCTION ‘F4_FILENAME’ EXPORTING field_name = ‘PA_DOSYA’ IMPORTING file_name  = pa_dosya. START-OF-SELECTION. gv_repid = sy–repid. * fonksiyon modülünü kullanarak excel dosyasındaki kayıtları * gt_excel_kayitlari itabına oku. CALL FUNCTION ‘ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE’ EXPORTING filename                = pa_dosya i_begin_col             = 1 ” başlanacak sütun...

Abap , Ağdaki Dosyalara Erişim 0

Abap , Ağdaki Dosyalara Erişim

*PARAMETERS:p_dir(50) TYPE c. * *DATA : file_table LIKE TABLE OF sdokpath WITH HEADER LINE . *DATA : dir_table LIKE TABLE OF sdokpath WITH HEADER LINE . * *DATA : file_count TYPE i , *       dircount   TYPE i . * *CALL FUNCTION ‘TMP_GUI_DIRECTORY_LIST_FILES’ *  EXPORTING *    directory  = p_dir *    filter     = ‘*.CSV’ *  IMPORTING *    file_count = file_count *    dir_count  = dircount *  TABLES *    file_table = file_table *    dir_table  = dir_table *  EXCEPTIONS *    cntl_error = 1 *    OTHERS     = 2. *WRITE:/ ‘toplam dosya sayısı : ‘, file_count . * *LOOP AT file_table . **  IF sy-tabix eq son_iki. **    write:/  file_table-pathname. **  ENDIF. * *  IF sy-tabix EQ file_count – 1. *    WRITE:/ ‘Sondan İkinci Dosya ‘ ,  file_table-pathname. *  ENDIF. * *ENDLOOP.

Alv , standart rapor 0

Alv , standart rapor

*&———————————————————————* *& Report ZSTANDART *& *&———————————————————————* *& *& *&———————————————————————* REPORT ZSTANDART. TABLES : ztest. DATA: er_layout TYPE slis_layout_alv, er_fieldcat TYPE slis_t_fieldcat_alv, er_sp_group TYPE slis_t_sp_group_alv, e_save(1) TYPE c, e_variant LIKE disvariant, er_events TYPE slis_t_event, ex_fieldcat...

Abap , Web Client 0

Abap , Web Client

Aşağıdaki kodlar ile url request yaparak, bir web servise requet edilmiş ve dönen değer gösterilmiştir.   REPORT zvalidate_email. PARAMETERS: p_mail(100) LOWER CASE. ” E-Mail id to be verified DATA: http_client TYPE REF TO if_http_client...

Abap , kullanıcı adına göre bilgileri bulan fonksiyon 0

Abap , kullanıcı adına göre bilgileri bulan fonksiyon

call function ‘SUSR_USER_ADDRESS_READ’ exporting user_name                    = gv_pr_name *     READ_DB_DIRECTLY             = ‘ ‘ *     CACHE_RESULTS                = ‘X’ importing *     USER_ADDRESS                 = user_usr03                   = gs_usr03 *   EXCEPTIONS *     USER_ADDRESS_NOT_FOUND       = 1 *     OTHERS                       = 2 . if sy-subrc <> 0. * MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO *         WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4. endif.     kaynak : https://sapnotlarim.wordpress.com/