Category: Sayısal Mantık Tasarımı

Bilgi Dağıtıcılar (Demultiplexers) 0

Bilgi Dağıtıcılar (Demultiplexers)

Bilgi Dağıtıcılar (Demultiplexers) Demultiplex (Bilgi Dağıtıcı) tek bir hattan bilgi alan ve bu bilgiyi olası 2n sayıda çıkış hattından birisi üzerinden ileten bir devredir.Belli bir çıkış hattının şeçimi n kadar çıkış hattının durumları tarafından...

Çoğullayıcılar (Multiplexers) 0

Çoğullayıcılar (Multiplexers)

Çoğullama çok sayıdaki bilginin,daha az sayıda kanal veya hat üzerinden iletilmesi anlamına gelir. Sayısal çoğullayıcı, birçok giriş hattının birisinden gelen ikilik bilgileri seçen ve tekbir çıkış hattına yönlendiren birleşik bir devredir. Belli bir girişin...

Kod Çözücüler (Decoders) 0

Kod Çözücüler (Decoders)

Sayısal sistemlerde bilgiler ikilik kodlarla tanımlanırlar. n bitlik bir ikilik kod ile 2n kadar farklı durum tanımlanabilir. Bir kod çözücü, n giriş hattından gelen ikilik bilgileri maximum 2n kadar farklı çıkış hattına dönüştüren birleşik...

Karşılaştırıcılar (Comparators) 0

Karşılaştırıcılar (Comparators)

Karşılaştırıcılar (Comparators) Karşılaştırma işlemi girişindeki sayısal bilgilerden birinin diğerine göre büyük,küçük veya eşit olma durumlarının belirlenmesidir. En temel karşılaştırıcı devreleri Özel-Veya (Xor) kapılarıdır. Bir Özel-Veya kapısının girişleri farklı iken çıkış Lojik-1,girişleri aynı iken çıkış...

Aritmetik Üniteler 0

Aritmetik Üniteler

Aritmetik Üniteler Toplama, çıkarma,çarpma ve bölme gibi aritmetik işlemleri yapan sayısal devrelere aritmetik devreler adı verilir. Sayısal sistemlerde temel aritmetik işlemler toplama ve çıkarma işlemidir. Çarpma işlemi tekrarlanan toplama, bölme işlemi ise tekrarlanan çıkarma...

Minterm ve Maxterm notasyonu 0

Minterm ve Maxterm notasyonu

Σ (Toplam) ve Π (Çarpım) Notasyonu Referans olması açısından bu bölüm bir Karnaugh haritasına atanan mintermleri ve maxtermleri tanımlamak için gerekli terminolojiyi ortaya koyar. Bunun dışında burada yeni bir şey yoktur. ? (sigma) toplamı...

İkili Aritmetik İşlemler 0

İkili Aritmetik İşlemler

Merhaba konu başlıklar şöyle arkadaşlar , 1-Sayılara Karşı Sayılandırma 2-İkili Toplama 3-Negatif İkili Sayılar , 4-Çıkartma , 5-Taşma 6-Bit Gruplama   Sayılara Karşı Sayılandırma Sayıları göstermek için kullanılan sayılandırma sisteminin, herhangi bir aritmetik fonksiyonun...

Karnaugh Haritaları ile Mantık Sadeleştirme 5

Karnaugh Haritaları ile Mantık Sadeleştirme

Şimdiye kadar yaptığımız mantık sadeleştirme örnekleri Boole cebri ile aynı hızda yapılabilirdi. Gerçek dünyada mantık sadeleştirme problemleri daha büyük Karnaugh haritaları gerektirir ve çok fazla iş yapmak gerekir. Bu bölümde bazı suni örnekler yapacağız...

KARNAUGH HARİTALARI ÖRNEK 0

KARNAUGH HARİTALARI ÖRNEK

Karnaugh haritasını daha önce  anlattmıştım.Şimdi örneklerle geliştirelim Aşağıdaki Boole ifadesi için Karnaugh haritasını doldurun, sonra sonuç için Boole ifadesini yazın. Çözüm: (yukarıda) Boole ifadesi üç çarpım teriminden oluşur. Her çarpım terimi için bir 1...