Tagged: abap internal table boş dolu kontrolü

Itab Boş – Dolu kontrolü 0

Itab Boş – Dolu kontrolü

Merhaba abap internal table boş – dolu kontrolünü aşağıdaki yöntemleri kullanarak sonuca varabilirsiniz .   Using IS INITIAL … with IF   DATA: itab TYPE STANDARD TABLE OF t100.   IF itab IS INITIAL....