Category: Giriş

0

ABAP’tan Headers ile REST API servisleri nasıl kullanılır?

Merhaba, ABAP’tan bir REST API hizmetini kullanmak veya çağırmak için ” Headers ” iletmeniz gerekir, bu örnekte size header ve body nasıl kullanılacağını göstereceğim. Aşağıdakiş tablolarda  hangi parametreleri ve değerleri servise aktarmamız gerektiğini gösteriren...

0

SAP ‘den rest servislere POST ve GET işlemi.

Merhaba , Aşağıdaki kod ile sap ‘den 3.parti yazılımlara veri aktara bilir response alabilirsiniz. FUNCTION ZTP_HTTP_REQUEST. *”———————————————————————- *”*”Local Interface: *”———————————————————————- DATA: LV_RESPONSE TYPE STRING, LV_URL TYPE STRING. DATA: LV_CLIENT TYPE REF TO IF_HTTP_CLIENT. * Set url. LV_URL = ‘http://127.0.0.1/api/test’. * Create client. CALL METHOD CL_HTTP_CLIENT=>CREATE_BY_URL( EXPORTING URL                = LV_URL IMPORTING CLIENT             = LV_CLIENT EXCEPTIONS ARGUMENT_NOT_FOUND = 1 PLUGIN_NOT_ACTIVE  = 2 INTERNAL_ERROR     = 3...

0

ABAP Get Request ve Json Deserialize

Merhabalar , Aşağıdaki kodlar ile bir rest servise “GET” isteğiyle dönen json tipi verinin deserialize edilişini ve bir structure içerisine eklenmesini sağlayabilirsiniz.   function ztp_json_deserialize. *”———————————————————————- *”*”Local Interface: *”———————————————————————-   data: lv_response type string,...

0

SAP için .Net C# SOAP Web Service Client Örneği

Features are: Using SOAP 1.1 Basic authentication over HTTP Specifying endpoint Vs üzerinde “Add Service Reference”   Servis url  adresini  ekliyoruz.   servis’i  namespace’e ekliyoruz. using ConsoleApplication4.ServiceReference2;   And the example code block: static...

0

Abap , Submit ile Selection Screen tablo şeklinde data aktarma

Merhaba , abap x program üzerinden y programının selection – screen ekranında bulunan sorgu parametresine tablo şeklinde veri aktarma ve çalıştırılmasına ait kodları göreceksiniz.   data: seltab     type table of rsparams,         seltab_wa  like line of seltab.   clear seltab_wa .   move:  ‘S_MATNR’    to seltab_wa-selname,          ‘S’          to seltab_wa-kind,  ” SELECT-OPTION          ‘I’          to seltab_wa-sign,          ‘EQ’         to seltab_wa-option,          p_matnr      to seltab_wa-low,          space        to seltab_wa-high.   append seltab_wa    to seltab....

Abap Selection Screen ekranında statüs bar buton ekleme 0

Abap Selection Screen ekranında statüs bar buton ekleme

  SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK parametreler WITH FRAME TITLE text–001. SELECT-OPTIONS:   sdmid FOR zcd_dnsmn_kmlk–dmid,   svorna  FOR zcd_dnsmn_kmlk–vorna,   snachn  FOR zcd_dnsmn_kmlk–nachn,   sulke FOR zcd_dnsmn_kmlk–ulke,   sfirma FOR  zcd_dnsmn_kmlk–firma,   syaratan FOR zcd_dnsmn_kmlk–yaratan,   serdat FOR zcd_dnsmn_kmlk–erdat. SELECTION-SCREEN END OF BLOCK parametreler. SELECTION-SCREEN FUNCTION KEY 1.   START-OF-SELECTION. INITIALIZATION. CONCATENATE icon_create ‘Yeni’ INTO sscrfields–functxt_01. AT SELECTION-SCREEN. IF sscrfields–ucomm EQ ‘FC01’. SET SCREEN 0. CLEAR ztablo. CALL SCREEN 0100. ENDIF.

Abap , Excelden kayıt okuma işlemi 0

Abap , Excelden kayıt okuma işlemi

Merhabalar, Aşağıdaki abap kod bloğu ile programınıza excel data aktarımı yapabilirsiniz. Kolay gelsin. TYPE-POOLS slis. DATA : BEGIN OF itab OCCURS 0, tarih TYPE string, adsoyad TYPE string, bolum TYPE string, sayi TYPE i. DATA : END OF itab. * Excel kayıtlarını programda tutacak internal tablonun tanımlanması DATA gt_excel_kayitlari TYPE TABLE OF alsmex_tabline. DATA gv_repid TYPE sy-repid. DATA gt_fieldcat TYPE slis_t_fieldcat_alv. FIELD-SYMBOLS <fs_excel_kayit> LIKE LINE OF gt_excel_kayitlari. * selection screen üzerinde son kullanıcının dosya adını *girecegi alanin tanimlanmasi. PARAMETERS pa_dosya TYPE c LENGTH 128 DEFAULT ‘C:\Users\TEKIN.PEKCAN\Desktop\D\TEST.XLSX’. *kullanici imleci ekranda pa_dosya alanına getirip F4 tuşuna * basınca atılacak olayın programlanması AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR pa_dosya. * F4_FILENAME fınksiyon modülü çağrılarak dosya seçme * diyalog ekranının gösterilmesi....

Abap , Ağdaki Dosyalara Erişim 0

Abap , Ağdaki Dosyalara Erişim

*PARAMETERS:p_dir(50) TYPE c. * *DATA : file_table LIKE TABLE OF sdokpath WITH HEADER LINE . *DATA : dir_table LIKE TABLE OF sdokpath WITH HEADER LINE . * *DATA : file_count TYPE i , *       dircount   TYPE i . * *CALL FUNCTION ‘TMP_GUI_DIRECTORY_LIST_FILES’ *  EXPORTING *    directory  = p_dir *    filter     = ‘*.CSV’ *  IMPORTING *    file_count = file_count *    dir_count  = dircount *  TABLES *    file_table = file_table *    dir_table  = dir_table *  EXCEPTIONS *    cntl_error = 1 *    OTHERS     = 2. *WRITE:/ ‘toplam dosya sayısı : ‘, file_count . * *LOOP AT file_table . **  IF sy-tabix eq son_iki. **    write:/  file_table-pathname. **  ENDIF. * *  IF sy-tabix EQ file_count – 1. *    WRITE:/ ‘Sondan İkinci Dosya ‘ ,  file_table-pathname. *  ENDIF. * *ENDLOOP.

Alv , standart rapor 0

Alv , standart rapor

*&———————————————————————* *& Report ZSTANDART *& *&———————————————————————* *& *& *&———————————————————————* REPORT ZSTANDART. TABLES : ztest. DATA: er_layout TYPE slis_layout_alv, er_fieldcat TYPE slis_t_fieldcat_alv, er_sp_group TYPE slis_t_sp_group_alv, e_save(1) TYPE c, e_variant LIKE disvariant, er_events TYPE slis_t_event, ex_fieldcat...

Abap , Web Client 0

Abap , Web Client

Aşağıdaki kodlar ile url request yaparak, bir web servise requet edilmiş ve dönen değer gösterilmiştir.   REPORT zvalidate_email. PARAMETERS: p_mail(100) LOWER CASE. ” E-Mail id to be verified DATA: http_client TYPE REF TO if_http_client...