.Net Core Db Context bağlantısı

Merhaba aşağıdaki komut’u cmd üzerinden ilgili proje file üzerinden ekleme yaptığınızda db context ‘de güncelleme yapacaktır.

dotnet ef dbcontext scaffold “server=XxxX;user id=G30266_emr;password=???;database=CMESDEV” Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer -o Models/Entity -f
//**/ Startup Cs ye eklenti için.
services.AddDbContext<CmesContext>(opt=>opt.UseSqlServer(Configuration.GetConnectionString(“CmesDatabase”)));
//**/ appsettings.json file
{“Logging”: {“LogLevel”: {“Default”: “Warning”}},”AllowedHosts”: “*”,”ConnectionStrings”: {“CmesDatabase”: “server=XXxxXX;user id=G30266_emr;password=Emartek@2B!n18*;database=CMESDEV”}}
//**/ cmesap,.csproj
paketlerinin içerisin eextension.fonfiguration eklenmesi gerekmektedir ( dotnet restore ile gelmektedir.)
//***/ Swagger için startup.cs içerisine
public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env) { if (env.IsDevelopment()) { app.UseDeveloperExceptionPage(); app.UseSwagger(); app.UseSwaggerUI(c=> { c.SwaggerEndpoint(“/swagger/v1/swagger.json”, “CMES API v1”); }); } else { app.UseHsts(); } app.UseCors(builder=>builder.AllowAnyOrigin().AllowAnyMethod().AllowAnyHeader().AllowCredentials()); //app.UseHttpsRedirection(); app.UseMvc(); }

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.