Abap iki tarih arası fark

REPORT  Z_IKI_TARIF_ARASI_FARK.

DATAEDAYS   LIKE VTBBEWEATAGE,
EMONTHS LIKE VTBBEWEATAGE,
EYEARS  LIKE VTBBEWEATAGE.

PARAMETERSFROMDATE LIKE VTBBEWEDBERVON,
TODATE   LIKE VTBBEWEDBERBIS .

call function ‘FIMA_DAYS_AND_MONTHS_AND_YEARS’
exporting
i_date_from          FROMDATE
i_date_to            TODATE
*   I_FLG_SEPARATE       = ‘ ‘
IMPORTING
E_DAYS               EDAYS
E_MONTHS             EMONTHS
E_YEARS              EYEARS.

WRITE:‘Difference in Days   ‘EDAYS.
WRITE:‘Difference in Months ‘EMONTHS.
WRITE:‘Difference in Years  ‘EYEARS.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.