Verilerin soyutlama seviyeleri (Bölüm1-2)

Fiiziksel seviye: bir tutanağın [record] (ör. müşteri) nasıl saklandıığını gösterir.
Mantıksal seviye: verinin veritabinada saklanış şeklini ve diğer veriler ile olan ilişkilerini gösterir.

type customer = record

customer_id : string;
customer_name : string;
customer_street : string;
customer_city : integer;

end;

Görünüm seviyesi: Uygulama programları hangi tipte kullanıcınn hangi verilere erişebileceğini sınırlandırabilir

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.